Условия за ползване

vnimanie3Публикуването на Офертите на Агенцията в Сайта не поражда задължение да гарантира на Потребителите на Сайта достоверността, пълнотата и коректността на съдържанието на Офертите. Публикуваме ги така, както са ни изпратени.

Не носим отговорност, към Потребителите и трети лица за пропуснати ползи и нанесени щети, настъпили вследствие некоректно, неточно, непълно или недостоверно подаване на информация за оферти от наши Клиенти, чието съдържание Агенцията е използвала с информативна и рекламна цел в Сайта.

Нямаме задължението и възможността да проверим предварително всички обяви за имоти, които са ни изпратени за публикуване!

led_paperНе поемаме отговорност за никакви непреки, случайни или други загуби, предизвикани от или по някакъв начин свързани с употреба на информация от този сайт. Информацията публикувана в Сайта е ориентировачна, всеки един отделен случай е строго идентичен. За повече яснота се свържете с нас.

Сравни имоти

Няма намерени имоти
Compare