Лични данни

Политика за защита на личните данни

Декларация за поверителност

Условия за ползване на сайта valenciaimoti.com 

Актуалност: 25.05.2018 г.

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на Потребителите на Сайта (“Политика”) и е неразделна част от Условията за ползване на Сайта. В случай, че не сте съгласни с Политиката, не можете да използвате Сайта.

Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR), като Брокер на недвижими имоти, извършващ по занятие търговска дейност, а именно посредничество при осъществяване на сделки с недвижими имоти, изисква, съхранява и обработва лични данни на Клиенти, желаещи да използват Услуги от Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR) и ползуватели на сайта (Потребители/Субекти на данни) за целите на обслужването им.
В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Вие изразявате несъгласие с нашата Политика, което означава, че не можете да използвате Услугите на Агенцията.

С цел предоставяне на Услугите в сайта valenciaimoti.com Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR) с адрес на управление: c. Colon, 22, 1 D, Valencia, c. postal 46004 съхранява и обработва данни на физически („Субекти на данни“), както и резултатите от това обработване, в съответствие с настоящата Политика.

1. Лица, за които Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR)  съхранява и обработва данни

1.1. Във връзка с предоставяните Услуги, Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR) обработва информация относно следните Субекти на данни:
а/ Потребители – ползватели на Сайта;
б/ Потребители – отправили запитвания (чрез обаждане на телефон или използване на някоя от контактните форми на сайта);
в/ Потребители, отправили кореспонденция към Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR);
г/ Клиенти, желаещи да ползват Услуги от Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR).

2. Информация, която ни предоставяте Вие като Потребител

2.1. Вие можете да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта, като използвате формите за контакт с Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR), където ясно обозначаваме задължителните полета за предоставяне на лични данни, без които е невъзможно да предоставим Услугите ни – това са име, телефонен номер, имейл адрес.

2.2. Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR) съхранява и обработва информация за лични данни постъпила чрез формите за контакт в Сайта, чрез обаждания по телефон или чрез изпращане на кореспонденция по електронна поща.

2.4. Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR) съхранява и обработва информацията за имейл адрес на Потребителя, постъпила чрез формата за абонамент в Сайта, където Потребителят (Субектът на данни) има възможност да се абонира за получаването на имейл известия (Известяване) за нови или актуализирани обяви (оферти за недвижими имоти), според избрани критерии за търсене.
Потребителят може да прекрати абонамента си, като натисне бутона за прекратяване, който е достъпен във всяко получено електронно съобщение, като се обади на тел. 0034/ 633 283 361 всеки работен ден от 09.00 до 20.00 часа или като използва основната форма за контакт на сайта.

2.5. Сайтът дава възможност на Потребителя да запазва избрани обяви (оферти за предлагане и заявки за търсене на недвижими имоти), които е лесно да бъдат разгледани в по-късен момент от страницата „Бележник“. Бележникът е личен за Потребителя. В него Вие можете по всяко време да добавяте или изтривате добавени обяви.
Във връзка с тази функционалност на Сайта, Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR) съхранява информация за т. нар. Cookies или „бисквитки“.

2.6. Сайтът запазва информация за предишни търсения на Потребителя, както и за вече разглеждани обяви. В тези случаи Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR) използва „бисквитки“, за да Ви покаже бързи линкове за повтаряне на вече направени търсения и разглеждани оферти.
Повече за „бисквитките“ можете да прочетете по-долу в „Информация за логове, „бисквитки“ и “ интернет маяци“.

3. Цели, за които обработваме лични данни

3.1. Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR) събира, използва и обработва информацията, описана по-горе с Цел:

а/ предоставяне на търсената от Потребителя информация за недвижими имоти и свързаните с тях информационни услуги,
б/ сключване на договори за посреднически услуги, а именно:

  • Договор за посредничество да продажба на недвижим имот
  • Договор за посредничество за покупка на недвижим имот
  • Договор за посредничество за отдаване под наем на недвижим имот
  • Договор за посредничество за наемане на недвижим имот

в/ провеждане на огледи на недвижими имоти и предоставяне на информация за недвижими имоти както следва:

  • Поръчка – Протокол за оглед на недвижим имот
  • Протокол за предоставяне на информация

г/ за приемане и обработване на получени оферти, сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
д/ за изпълнение на законови задължения, свързани с изисквания за съхраняване или предоставяне на информация във връзка с разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи.

4. Информацията, която обработваме и съхраняваме

4.1. По повод осъществяване на основния си предмет на дейност, Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR) събира и обработва информация, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти, като за тези цели агентите и администраторите на Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR)  въвеждат в корпоративната база данни информация, подадена от Потребителите, както следва:

а/ при търсене на имот: име, телефон, e-mail, бюджет (приблизителна цена на сделката), характеристики на търсения имот;

б/ при предлагане на имот: име, телефон, e-mail на собственика, адрес на имота, продажна цена или месечен наем, основни характеристики на имота, според корпоративните изисквания за въвеждане на специфична информация в базата данни;

в/ при сключване на Договори за посредничество: име, телефон, e-mail, постоянен адрес, номер на лична карта, ЕГН;

г/ за провеждане на огледи на недвижими имоти и предоставяне на информация за недвижими имоти: име, телефон, e-mail, постоянен адрес, номер на лична карта, паспорт, НИЕ, ЕГН;

д/ за документиране на договорни отношения, (чрез сключване на Предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти, Договори за наем, Договори за гаранция, Депозитни споразумения, Споразумения, различни видове Анекси и др. документи по търговската дейност на Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR): име, телефон, e-mail, постоянен адрес, номер на лична карта, номер на паспорт, номер на НИЕ;

е/ при разглеждане на кандидатури за работа: имена на кандидатите, телефон, e-mail за връзка, биографични данни;

ж/ за целите на личен състав и счетоводната дейност: име, телефон, e-mail, постоянен адрес, номер на лична карта;

4.2. Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR)  не събира и не съхранява чувствителни лични данни от специалната категория по смисъла на чл. 5 от Закона за защита на личните данни, а именно такива които:

а/ разкриват расов или етнически произход;
б/ разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
в/ се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

5. Сигурност

5.1. Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR)  работи за защита на поверителността и сигурността на информацията, която получава в хода на своята дейност. Достъпът до тази информация е ограничен и са налице политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване.

6. Използване на събраната информация

6.1. Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR) използва предоставената информация единствено по повод осъществяване на дейността си и с цел осъществяване на желаните от потребителите и клиентите сделки с недвижими имоти и осъществяване на дейността си.

7. Срокове за съхранение на информация и лични данни

7.1. Регистрационни данни (като име, фамилия, имейл адрес) и IP адрес – съхраняват се без определен срок, до изтриването им от Вас

7.2. Абонаменти за получаване на обяви с избрани критерии – за периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.

7.3. Бързи търсения и последно разглеждане на оферти – до изтриването им от Вас

7.4. „Бисквитки“ – до изтриването им от Вас или до 6 месеца от последното ползване на Сайта

7.5. Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство) – за период до 1 година.

7.6. Копия на базата данни (Backup) – до 30 дни.

7.7. Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, вкл. по електронна поща – за срок до 5 години.

7.8. Записи на входящи телефонни обаждания през контактния център на Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR) – до 3 месеца.

7.9. Автобиографии и свързани с тях документи на кандидати за работа в Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR) – до 1 месец от подаването им;

7.10. Договори по дейността, включително Договори за посредничество – до 5 години.

7.11. Посочените срокове могат да бъдат променени, съгласно изискванията на действащото законодателство.

7.12. При разрешаване на спорове и водене на съдебни дела е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове – до окончателно приключване на спора и съдебното производство.

8. Режим на предоставяне на информация

8.1. Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR) не предоставя по никакъв повод на трети лица информация, представляваща лични данни на потребителите, освен с тяхното изрично съгласие и в предвидените от Закона случаи.

8.2. С оглед осъществяването на желаните сделки с недвижими имоти от страна на Потребителите подали оферти за предлагане на недвижими имоти, Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR) има право да предоставя на трети лица описателна характеристика на тези имоти.

9. Вашите права по отношение на личните данни, които сте предоставили на Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR)

9.1. Потребителите имат законно право да поискат подробности за личната информация, която съхраняваме за тях. Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR)  Ви дава възможност да запазите своята лична информация точна и актуална. По всяко време можете да искате Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR) да коригира, изтрие или ограничи обработката на ваши лични данни. Можете да искате да получите потвърждение дали ваши лични данни се обработват от Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR),  както и да получите достъп за коригиране на Вашите лични данни, да упражните правото си на преносимост на данни или да оттеглите съгласието си за съхранение и обработка на Ваши лични данни.

9.2. В горните случаи трябва да отправите искане чрез основната форма за контакт в Сайта.

9.3. При изтриване на лични данни, предоставени във връзка с обработени от Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR) оферти за предлагане и заявки за търсене на недвижими имоти, в нашата база данни ще остане номера на съответната оферта/заявка и нейното съдържание, както и информация за датата на изтриване на личните Ви данни.

9.4. При постъпване на искане за изтриване на лични данни или възражение за съхраняването и обработването им от Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR) ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за съхранението и обработването на личните Ви данни или че тези действия са необходими за защитата на наши права, ще Ви информираме за това.

10. Информация за логове, „бисквитки“ и интернет маяци

10.1. Сайтът събира стандартна информация за интернет логовете, включително Вашия IP адрес, вид браузър и език, време на достъп и референтни уебсайт адреси. За да сме сигурни, че Сайтът е добре поддържан и за да гарантираме по-добра навигация, ние или нашите доставчици на услугата можем да използваме “бисквитки” (cookies) (малки текстови файлове, съхранявани в браузъра на потребителя) или интернет маяци (web beacons) (електронни изображения, които позволяват на Уебсайта да брои посетителите на определена страница, и да достъпва определени „бисквитки“) за събиране на обобщени данни.

10.2. Ние не събираме и съхраняваме индивидуални (необобщаващи) “бисквитки”.

10.3. Винаги, когато използвате Сайта, с помощта на бисквитките или други технологии може да бъде събрана информация (информация за езика, държавата и страниците, посетени преди това). Използването на събраните бисквитки е много ограничено и е свързано с технически цели (функционалността на Сайта). Бисквитките се съхраняват до 5 години в съответствие с международните стандарти NAI.

10.4. Събраната с бисквитките информация не може да бъде свързана с определено лице. С използването на този Сайт, Вие се съгласявате с използването на бисквитки.

10.5. Можете да използвате настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на бисквити от конкретен или от всички сайтове.

11. Социални медии и платформи

11.1. Може да пожелаете да участвате в различни блогове, форуми и други социални медийни платформи, които се предлагат от Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR)  или които Ви предоставяме. Всички лични данни или друга информация, която споделяте в Социалните медийни платформи, може да бъде прочетена, събирана и използвана от другите потребители на Социалните медийни платформи, върху които ние имаме само частичен или нямаме никакъв контрол. Поради това ние не носим отговорност за употребата, злоупотребата или незаконното присвояване от други потребители на каквито и да било лични данни или друга информация, която Вие споделяте в Социалните медийни платформи.

11.2. Връзката към уебсайта на трета страна не трябва да се тълкува като потвърждение от Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR) за нивото на защита на лични данни в платформата на третата страна. Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR) не дава никакви декларации или гаранции относно начина, по който данните за потребителя се съхраняват или използват на сървъри на трети страни. Препоръчваме да прегледате декларацията за поверителност на всеки сайт на трета страна, свързан с нашия сайт, за да определите как те използват личната ви информация.

12. Защита на личната неприкосновеност на деца

12.1. Този уебсайт не е предназначен за деца. Разбираме значението на защитата на информацията за децата, особено в онлайн средата и ние нямаме политика да събираме умишлено или поддържаме информация за лица под 18-годишна възраст.

13. Непрекъснатост на действията, свързани с конфиденциалност и защита на личните данни

13.1. Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR) се задължава да съблюдава и прилага мерките за конфиденциалност и защитеност на информацията непрекъснато, като част от своята дейност.
13.2. При необходимост, Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR) може да промени Правилата за защита на личните данни. Ако са направени промени в това изявление, имайте предвид, че може да отнеме до 30 дни, преди да бъдат въведени нови практики за поверителност. В този смисъл всички промени в условията за конфиденциалност и защита на личните данни ще бъдат отразявани в настоящия документ. Проверявайте периодично тази страница, ако искате да наблюдавате промените.

14. Длъжностно лице по защита на личните данни

Въпроси и искания във връзка с правата Ви по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Агенция за имоти НОВ ДОМ (NUEVO HOGAR), адрес: c. Colon, 22, 1 D, Valencia, c. postal 46004 или на имейл: nuevo1hogar@gmail.com

 

Сравни имоти

Няма намерени имоти
Compare