Лични данни

security-610x405-cropТипът информация, която събираме е име, адрес, телефонни и факс номера, адрес за ел. поща и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително по елетронна поща или през сайта и ни е предоставена доброволно.

Лична информация се събира в момента, в който потребители се регистрират, изискват информация или изпратят запитване на нашите координати.

Можем да използваме вашата лична информация само и единствено за да Ви информираме, като Ви изпратим емaйл или ви се обадим, за всички нови оферти, сключени сделки и полезна информация за пазара на недвижимите имоти, както и за всичко свързано със сключването на вашата сделка с имот през нашата агенция.

Няма да продаваме, отдаваме, търгуваме с всякаква лична информация, получена от клиенти или посетители, с изключение на следните случаи, че това се изисква от закона или, ако е получено предварително Вашето съгласие за това. В тази насока нашата политика е да спазваме стриктно Законът за защита на личните данни.

imagesЩе вземем предпазни мерки за защитита конфиденциалността и сигурността и да предотвратим неоторизирано или случайно разкриване на лична информация.

Запазваме си правото да променяме своята политика за конфиденциалност. Всички промени ще бъдат публикувани на сайта за информация на посетителите относно типа на събираните данни, използването им и обстоятелствата, при които тези данни могат да бъдат разкрити на трети лица.

Сравни имоти

Няма намерени имоти
Compare